// Авто зогсоолын шийдэл

Санал болгох шийдлүүд

Танилцуулга

Security Center-ийн AutoVu ANPR системийг ашигласнаар үйлчлүүлэгчид интернетээр дамжуулан машины зогсоолоо урьдчилан захиалж болох боломжтой боллоо. ANPR систем нь захиалга өгсөн автомашины дугаарыг захиалгын мэдээллийн сангаас шүүж үзээд хаалтын хаалгыг онгойлгох замаар нэвтрэх эрхийг олгодог.

Автомат зогсоолын систем

Үйлчлүүлэгчид зогсоолоо урьдчилан захиалах боломжтой. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар болон бусад өгөгдлийг захиалгын програм хангамж болон AutoVu системийн сайтар нягталж тухайн тээврийн хэрэгсэлд нэвтрэх эрхийг олгоно.

Хэрэглэгчийн мэдээллийн баазтай болох боломжтой

Энэхүү шийдлээр дамжуулж хэрэглэгчийн тухай дата мэдээллийг цуглуулж болох юм ба энэхүү дата мэдээллээр дамжуулан та хэрэглэгчтэйгээ улам ойртоно.

Илүү сайн хяналт

Хэрэв зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгсэл нэвтэрсэн тохиолдолд ALPR систем нь операторуудад аюулгүй байдлын дохио дамжуулж тэр дор нь мэдэгдэл илгээнэ.

Хөрөнгө оруулагчид ч ашигтай 

Speed Park програм хангамжтай нэгтгэх замаар компани нь хөрөнгө оруулагчдад сар бүр олсон орлого, ашиглалт болон бусад зүйлийн тайланг автоматаар илгээдэг.

Санал хүсэлт илгээх

Санал хүсэлт | Авто зогсоолын шийдэл