// AutoVu™ Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар таних систем

Санал болгох шийдлүүд

Танилцуулга

Хүний оролцоогүй байсан ч тээврийн хэрэгслийн дугаарыг хайж олно

AutoVu ™ тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар таних систем (ALPR) нь улсын дугаарыг унших, таних ажиллагааг автоматжуулдаг тул хууль сахиулах байгууллага, хотын болон хувийн байгууллагын камерыг ашиглан тээврийн хэрэгслийг олох, зогсоолын менежментийг хялбарчлах боломжийг олгодог. AutoVu систем нь суурин болон зөөврийн аль ч төрлөөр суурьлуулж болох бөгөөд салбар салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд тохиромжтой.