// Synergis™ Нэвтрэх хяналтын систем

Санал болгох шийдлүүд

Ухаалаг нэвтрэх хяналтын систем

Security Center Synergis™ IP нэвтрэх хяналтын систем (ACS) нь танай байгууллагын одоо байгаа дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг ашиглан аюулгүй байдлыг дээшлүүлж, осол, халдлагад хариу өгөх бэлэн байдлыг нэмэгдүүлнэ. Synergis систем нь танд хайртай хүмүүс болон эд хөрөнгөө хамгаалах баталгааг өгнө..